05 May 2020

Nieuwsflash: Wijziging te hanteren CO2-waarden wagenfiscaliteit

Zoals u weet wijzigde de Belgische wagenfiscaliteit met ingang vanaf 01/01/2020 in grote mate door de nieuwe 'gramformule' bij het berekenen van de fiscale aftrekbaarheid. Voor meer informatie hierover verwijzen we graag naar onze eerdere nieuwsbrief van eind 2019.

Als gevolg van de hervorming op Europees niveau van de emissietesten, krijgen nieuw geproduceerde wagens sinds enige tijd op hun gelijkvormigheidsattest zowel een NEDC (2.0) als WLTP CO2-uitstootwaarde. De WLTP-uitstootwaarde betreft de uitstoot volgens de nieuwe, verstrengde meetmethode waardoor deze CO2-uitstootwaarde doorgaans hoger ligt dan de NEDC (2.0) waarde.

Het verschil in CO2-uitstootwaarden stelt de belastingplichtige uiteraard voor een dilemma: welke waarde mag/moet hij hanteren? Initieel werd hierbij door de fiscale administratie het standpunt ingenomen dat men slechts tot 31/12/2020 de (doorgaans lagere) NEDC uitstootwaarde mocht hanteren bij de berekening van de fiscale aftrekbaarheid en het voordeel alle aard. Dit zou vanaf 01/01/2021 tot een significante belastingverhoging leiden, hetgeen uitdrukkelijk niet de bedoeling was van de Europeses wetswijziging.

De Belgische belastingadministratie heeft daarom in een recente FAQ aangegeven dat de belastingplichtige voorlopig de vrijheid heeft om de laagste CO2-waarde te kiezen die bekend is bij de DIV. In de praktijk zal dit doorgaans de NEDC (2.0) waarde zijn, hetgeen uiteraard een versoepeling in uw voordeel is. Voor wagens die geen NEDC 2.0 waarde hebben (in de praktijk enkel vanaf 1 januari 2021 nieuw ingeschreven wagens) kan men uiteraard enkel nog de WLTP-waarde gebruiken, waardoor de fiscale behandeling doorgaans nadeliger zal zijn.

Bij de aankoop van een nieuwe wagen dient u aldus te informeren naar de definitieve CO2-uitstootwaarden van de desbetreffende wagen. De inschattingen op offertes en dergelijke durven nogal eens af te wijken van de finale gegevens. Hetgeen zeker bij hybridewagens een zeer grote impact kan hebben. Voor meer info over het risico van fiscale 'fake hybrides' verwijzen we eveneens naar onze vorige nieuwsbrief hierover. 

Hebt u verder nog vragen over bovenstaande topics of wilt u graag bijkomende toelichting over de praktische gevolgen voor uw vennootschap? Aarzel niet om ons te contacteren via tax@cynex.com.

Delen

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief