30 Dec 2021

Groei

Nu dit jaar stilaan ten einde loopt, denkt u wellicht na over uw groeiplannen voor 2022. Misschien liggen ze al klaar, die groeiplannen. Of juist helemaal niet, omdat de huidige marktomstandigheden te onzeker zijn, wat plannen moeilijk maakt.
 
Als er één onderwerp vaak naar boven komt in onze gesprekken met klanten, dan is het wel ‘groei’: Groeien we wel genoeg? Moeten we wel groeien? Kúnnen we wel groeien? Hoe gaan we groeien?
 
‘Groei’ kent vele vormen en definities. Voor ons - als Gids in Groei - betekent dit: “het creëren van korte en lange termijn aandeelhouderswaarde”. Daarbij overstijgt waarde de pure cijfers en is uw persoonlijke evolutie minstens even belangrijk als de groei van uw onderneming. En verwijst ‘balans’ ook naar hoe blij je van ondernemen wordt. Dit is de bril waardoor wij bij Cynex naar u, uw organisatie en uw cijfers kijken. Oftewel naar de vent (de mens), de tent en de cent - en de juiste balans daartussen.

Onze ervaring leerde ons dat:

  • Hoe duidelijker uw definitie van groei, hoe minder er wordt gehandeld uit emoties, overtuigingen en patronen die niet noodzakelijk de juiste zijn.
  • Hoe duidelijker uw definitie van groei voor uzelf en voor uw organisatie, hoe makkelijker het wordt om daar de juiste soort financiering op af te stemmen. En hoe beter/gerichter adviezen kunnen gekaderd en toegepast worden.
  • Hoe duidelijker uw definitie van groei, hoe beter u er grip op krijgt en hoe minder het u zomaar overkomt.

Een gouden groeiformule is er niet, maar er zijn wel enkele g(r)oei vragen om over te reflecteren.

Wat is de definitie van groei voor uw organisatie?

Zoals gezegd, kent groei vele vormen en definities. De onze hebben we zonet geschetst.  Maar wat betekent groei voor uw organisatie? Welke groei zoekt uw bedrijf op korte en op lange termijn?

Groei is niet noodzakelijk ‘groter’ of ‘meer’. Het is evengoed ‘ontwikkelen’ of ‘verbeteren’.

Soms is daar inderdaad ‘groter’ of ‘meer’ voor nodig. Bijvoorbeeld meer (duurzame) omzet en winst om risico te spreiden of bepaalde investeringen te kunnen dragen. Even richten op de korte termijn om het lange termijn bestaansrecht te garanderen.
 
Echter, net zo vaak als ‘meer’ is er ook ‘minder’ (omzet of winst) nodig. Al dan niet tijdelijk. Bijvoorbeeld om even de druk van u en uw organisatie te halen en zo tijd vrij te maken om interne processen op orde te brengen, of om mensen de ruimte te geven hun competenties verder te ontwikkelen, of om nieuwe producten/markten te ontwikkelen. Reculer pour mieux sauter met andere woorden.

Wat is de definitie van groei voor u persoonlijk?

Naast de definitie van groei voor uw organisatie, is het ook belangrijk om uw eigen definitie aan groei te geven. Waarom zoekt u naar groei? Is het meer vrijheid? Angst voor een tekort? Is het een bepaalde droom? Is het slimmer worden of meer vaardigheden ontwikkelen? Is het loskomen van de organisatie, al dan niet in een andere rol?
 
Eens u dat helder(der) heeft, kunt u vervolgens zien in welke mate dit in lijn is met de groeidefinitie en ambitie van uw organisatie. Anders gezegd, is uw voertuig het juiste vehikel om te bereiken wat u wil? En ja/nee, hoe kunt u het dan verder inrichten of optimaliseren?

Welke zijn uw groei barrières?

Ondernemers botsen vroeg of laat op groei barrières. Veelal zijn dit technische barrières die met behulp van (externe) expertise (al dan niet tijdelijk) overwonnen kunnen worden. Of het nu gaat over de juiste financieringsstructuur, een nieuwe strategie of een managementcursus. De ondernemer krijgt op die manier nieuwe vaardigheden, mogelijkheden of middelen.
 
Alhoewel je deze technische barrières op kunt lossen, wil dat nog niet zeggen dat hier duurzame groei - de combinatie van welvaart en welzijn - uit voortvloeit. Aan de basis van vele groei barrières liggen persoonlijke overtuigingen, patronen en emoties. Enkele voorbeelden:

  • Er wordt heel hard gewerkt, maar er wordt onvoldoende tijd vrij gemaakt om aan de organisatie (mensen, processen, cultuur) te werken. Dit is een patroon dat groei verhindert.
  • Een organisatie is verkeerd gefinancierd in functie van haar ambities omdat de ondernemer de overtuiging heeft dat ‘alles zelf financieren beter is dan met een bank werken’. Dit is een belemmerende overtuiging.
  • De cijfers worden onvoldoende gebruikt om de organisatie te sturen. Hier zit emotie achter het stuur in plaats van de ondernemer.
  • De ondernemer blijft vasthouden aan zijn rol als leider. Dit is patroon van niet los kunnen laten of een ego dat in de weg staat.

Als iedere organisatie een weerspiegeling is van diegene die ze leidt, dan kan een organisatie enkel maar duurzame groei realiseren als de leider ook ontwikkelt. U zult als ondernemer éérst deze patronen, overtuigingen en emoties moeten (h)erkennen, vooraleer u de juiste technische oplossing op een duurzame manier kunt implementeren.
 
Zoals gezegd is er geen gouden groeiformule, noch is er een goede of een slechte groei definitie. Er is enkel verbetering, op welk vlak dan ook. Waar u die zoekt, bepaalt u zelf. En in het verder vormgeven of faciliteren van die groei, zijn we graag uw gids.
 
Wij wensen u voor 2022 een goede gezondheid en de groei die u zoekt.

Delen

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief