16 Mar 2020

Aangepaste dienstverlening

In het belang van de volksgezondheid, onze klanten en onze medewerkers en in overeenstemming met de maatregelen dienaangaande vanuit de overheid, werd er besloten dat ons kantoor minstens tot 3 mei gesloten zal zijn voor fysieke afspraken en/of vergaderingen. Onze medewerkers werken in de mate van het mogelijke van thuis uit, hetgeen een vertragend effect op onze dienstverlening kan hebben en/of tot gevolg kan hebben dat wij bepaalde stukken die fysiek op ons kantoor aanwezig zijn niet zullen kunnen behandelen of beoordelen. Alle fysieke vergaderingen van de komende weken werden omgezet naar telefonische vergaderingen en/of Zoom meetings. Wij verontschuldigen ons voor enig ongemak dat hieruit voortvloeit en rekenen op uw begrip.

Waar kan ik terecht met vragen?

Al onze medewerkers werken van thuis uit en zijn hiervoor uitgerust met alle nodige middelen. In geval van vragen kunt u rechtstreeks terecht bij uw relatiebeheerder of via het algemen email adres info@cynex.com. Hier wordt uw vraag dan naar de juiste persoon doorgezet. Vergaderingen kunnen doorgaan via telefoon of zoom-meeting.

Wat moet ik doen met mijn documenten?

U blijft deze gewoon digitaal aanleveren zoals u dat nu ook al doet. Indien het nodig is fysieke documenten te bezorgen, kunnen deze per post naar ons kantoor gestuurd worden. Hoe er wel rekening mee dat er enige vertraging op de verwerking kan zitten. 

Delen

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief